Agenda

Belangrijke data die al bekend zijn bij ons:

7 september: voorstelling van Mad Science onder schooltijd (13.30 uur)
12 september: studiedag kinderen vrij
18/21 september: verwachtingengesprekken
22 september: sportdag
26 september: Technobiel voor groep 7 en 8
27 september: start kinderpostzegels (groep 8)
28 september: bezoek aan Kamp Vught (groep 7B-8)
9 oktober: juf Manon jarig
10 oktober: informatieavond voortgezet onderwijs voor de ouders/verzorgers van groep 7 en 8
13 oktober: Talentendag Rythovius groep 8