Indien u besluit uw kind op onze school aan te melden, worden de volgende stappen met u doorlopen;
  • Het invullen en inzenden van het digitale inschrijfformulier door ouders. (dit vindt u op deze site)
  • Hierop volgt een uitnodiging voor een algemeen gesprek door adjunct-directeur Dhr. Wil van Hoof met uitleg over de school, het onderwijs, onze onderwijsvisie en een aantal praktische zaken. 
    Tevens wordt afgesproken op welk moment uw kind officieel naar school komt. 
    U dient het BSN nummer van uw kind bij te hebben. (Dit staat op een afschrift van de belastingdienst, op de ID-kaart of op de zorgpas.) Hiervan wordt een kopie gemaakt.
  • U mag met uw  kind een kijkje in de klas nemen.
  • Ouder(s) maken een afspraak met de groepsleerkracht  voor gewenningsochtenden van hun kind.
  • De leerling gegevens vanuit “Kijk” worden door NummerEen digitaal aan de leerkracht aangeleverd. In sommige gevallen vindt er een “warme” overdracht plaats.
  • Ouders ontvangen een uitnodiging voor een ouderinformatieavond van groep 1 en 2.
 
In verband met de planning (van personeel en materialen) binnen onze organisatie willen wij u verzoeken uw kind(eren) aan te melden als zij ongeveer 2 ˝ jaar zijn.
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen met Dhr. Wil van Hoof