Op de site van stichting Kempenkind heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, ook een submenu. Klik hier voor meer informatie.