Leerlingenraad
 
Onze school heeft een leerlingenraad. Dit is een raad die bestaat uit gekozen leerlingen
uit de klassen. Per leerjaar (groep 5 t/m 8) zitten 2 leerlingen in de leerlingenraad.
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen uit de klassen. Met behulp van
groepsvergaderingen worden onderwerpen in de klas besproken en de vertegenwoordigers
nemen de uitkomsten van de groepsvergaderingen mee in het overleg van de leerlingenraad.
De leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4 kunnen via de leerkracht onderwerpen inbrengen voor
in de leerlingenraadvergadering. De leerlingenraad heeft een adviserende rol. Juf Wilma en
meester Frans begeleiden de leerlingenraad. Zij nemen de uitkomsten van het overleg mee
naar de teamvergadering. Op deze manier worden de belangen van de leerlingen zo goed
mogelijk meegenomen. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad worden
de uitkomsten van de teamvergadering verteld, zodat de leerlingen weten wat er besproken
/ afgesproken is. Dit nemen zij op hun beurt weer mee naar de klas.
Voor het schooljaar 2016-2017 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: Jur, Stan,
Imke, Bente, Bodi, Robin, Stijn, Emmie en Joeri.
Onderwerpen die besproken kunnen worden tijdens de vergadering zijn o.a.: activiteiten
bij vieringen, regels van de speelplaats, veranderingen voor de speelplaats, het gebruik van
de verschillende ruimtes in de school, het gebruik van computers, mogelijkheden om de
website te verbeteren etc.
We hebben ongeveer 1x per maand een vergadering. Deze vindt plaats op woensdagochtend.
De notulen van de vergaderingen komen op de website te staan.