Inschrijfformulier Kempenkind

                                          


Geachte ouder,
Het inschrijfformulier dient u digitaal in te vullen en te verzenden via de website. U ontvangt een bevestiging per email.


 
Personalia LeerlingU dient een kopie van een bewijsstuk boor het BurgerServiceNummer = Sofinummer in te leveren.
Dit kan zijn: 
  • Het officiŽle document dat eenmalig door de overheid verstrekt is.
  • Het paspoort of de identiteitskaart van de leerling.
  • Een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie.
Controleert u a.u.b. of het BSN = Sofinummer er daadwerkelijk op staat. 

Gegevens vorige school            (indien van toepassing)

 

Personalia verzorger 1

 
Diploma behaald:

Personalia verzorger 2

 
Diploma behaald:

Gezin

 

Medisch

 
Indien ja, a.u.b. directie vragen naar medicijnverklaring/ calamiteitenformulier.

 

Met ondertekening van dit inschrijfformulier verleent u tevens toestemming voor:
(aankruisen wat van toepassing is)

 

Ondertekening Verzorger 1
Naar waarheid ingevuld

 

Ondertekening Verzorger 2
Naar waarheid ingevuld

 
* Verplichte velden